Zdalna Szkoła + Drukuj
Wpisany przez Elwira Sarnowska   
środa, 02 września 2020 11:37

"Zdalna Szkoła +" w Gminie Elbląg

 

Pragniemy poinformować, że dnia 14.08.2020 w Urzędzie Gminy Elbląg

odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach

projektu grantowego "Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

Dnia 17.08.2020 - 20 laptopów i 20 licencji oprogramowania komputerowego zostało przekazanych

Publicznej Szkole Podstawowej w Nowakowie.

Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku konieczności realizowania kształcenia na odległość

uczniom z rodzin wielodzietnych (3+).