Strona główna Stołówka
Stołówka
Świetlica PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elwira Sarnowska   
wtorek, 29 września 2020 13:46

 

 

CELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.       Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2.       Pobudzanie i kształtowanie zainteresowań uczniów poprzez udział w różnorodnych: konkursach, quizach, przedstawieniach świetlicowych.

3.       Kształtowanie właściwej postawy moralnej i wyrabianie właściwych cech charakteru.

4.       Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej.

5.       Udzielanie pomocy uczniom nie nadążającym za programem nauczania.

6.       Zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci 6 – letnie, wsparcie i opieka.

7.       Realizowanie zagadnień dotyczących wychowania i promocji zdrowia.

8.       Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.

9.       Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach w domu, szkole i w swoim środowisku.

10.    Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

11.    Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe i inne.

12.     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy.

13.    Wdrażanie zasad bezpieczeństwa drogowego.

14.    Przygotowanie do odbioru dzieł sztuki teatralnej.

15.    Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody. Uwrażliwienie na jej piękno.

16.    Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,

17.    Wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych.  (kształtowanie postawy asertywnej)

18.    Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami, zachowania się w sytuacjach trudnych

( np. doznawanie przykrości, przegrana).

19.    Promowanie uzdolnień dzieci w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach i imprezach środowiskowych.

20.    Aktywne podejmowanie działań i akcji szkolnych.

21.    Kontynuowanie współpracy z świetlicami działającymi na terenie naszego miasta.

22.    Wdrażanie dzieci do właściwego przyjmowania porażek i zwycięstw.

23.    Popularyzowanie tradycji narodowej i regionalnej.

24.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

25.    Zachęcanie do udziału w grach i zabawach.

26.    Włączenie rodziców do aktywnej współpracy ze świetlicą.

27.    Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

 
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bartosz Pfeiffer   
wtorek, 14 stycznia 2020 10:38

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

ZMIANA DO REGULAMINU

 
Jadłospis PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bartosz Pfeiffer   
wtorek, 17 kwietnia 2018 17:27

Na 26.10 - 06.11. 2020

 

 

Więcej…
 


Statystyka odwiedzin

Losowa fotka

tn_P1110496.JPG

Kalendarz

Pogoda

Powered by Rounded Corners Joomla Themes .::Hary 2010